OUR VISION
to bring people together to exchange ideas and learn from each other.
Create an "agora" (Greek Agora in the picture) in the sense of our Christian faith, which highlights today's problems, climate, sustainability, sparing use of the earth's resources. We see AGORA as a meeting place for education, exchange of ideas, dialogue including ecumenical dialogue which is dear to our hearts. 
  VÅR VISION
 att föra människor samman för att utbyta tankar och lära sig från varandra.
Skappa en "agora" (Grekisk Agora på bilden) i vår kristna tros mening, som belyser dagens problem, klimat, hållbarhet, sparsam användning av jordens resurser. Vi ser AGORA som en mötesplats för utbildning, utbyte av idéer, dialog inklusive ekumenisk dialog som ligger oss varmt om hjärtat. 
 

 

 

current att avstå enkel mat


 

 

 

Vi delar många tankar med Buddhister bland annat att lära sig att avstå. Att inte behöva mer betyder att man är rik.

"du är rik om du upphör att önska materiella saker"

"Att känna sig andligt uppfylld är den högsta rikedomen"

Under 40 dagar fastan är vi rikaste människor på jorden. Vi avstår  från det vi har, vi behöver ingenting mer.

 

 


Att fasta är att lära sig att avstå, bland annat avstå från alkohol och kött
 
● att återknyta till känslan av att vara en del av skapelsen.   
 ● att minska beroendet av det vi skapar och vända oss till det vi fick.   
 ● att se uppåt mot Gud för att få styrka och stabilitet som behövs för att sträcka hjälpande händer till andra.   
 ● att definiera och omdefiniera den "fria vilja" som vi fick från Gud.   
The Season of Creation - Brentwood Diocese

 

 

 

Season of Creation 2023
SKAPELSETID 

 

 

"When we see God's creation we are never alone"
"Glance at the sun.
See the moon and the stars.
Gaze at the beauty of earth’s greenings." 
Hildegard von Bingen 
 

 

 

we have a scientific and philosophical approach to Faith.
Quantum physics, which is "true". Is it a religion, approximation, art and science all togheter.
  We are mostly working on the individual basis, i.e. relying on the SPIRITUAL POWER  to give us motivation, concentration as components of the  PERSONAL POWER to support creation.

 

We are preparing for the Season of Creation 2024 by
Lenten Regulations 2021 - Catholic Star Herald

We intend to fast with joy, maybe we can do in in the similar way we have  reduced sugar in our diet, after initial discomfort we feel better, more energetic, more enduring, reducing inflammation. Vi tänker fasta med glädje, kanske kan vi göra det på samma sätt som vi har minskat socker i vår kost, efter initialt obehag känner vi oss bättre, mer energiska, mer utåliga, minskar inflamation.

 

Pascal's Weger, mathematician and philosopher
“What has he found who has lost God?
And what has he lost who has found God?”
Sufi wisdom
quotation
“I’d never get sucked into a community that swallows my individuality.”


 

 

In 2022 we were not able to secure a suitable accomodation on Ven. The "prästgården" the Clergy House could be a perfect location for the activities. The house was purchased by a consortium and we assume the rooms could be rented as required.  see more
There are large common spaces in the house.

 

  "I am in My Father, and
you are in Me, and I am in you. "
 
  21Whoever has My commandments and keeps them is the one who loves Me. The one who loves Me will be loved by My Father, and I will love him and reveal Myself to him.”…  
     
  When Christians say Jesus lives “in their heart,” little kids might picture a tiny Jesus inside them. Older people might think Jesus “living in them” is just a warm spiritual feeling.  
  But God “indwelling” us is more than that. The Bible sometimes says the “Spirit of Christ” lives inside believers (Romans 8:9). More often it says the “Spirit of God” (Romans 8:9) or just the “Holy Spirit” is in us (1 Corinthians 6:19). Those phrases all mean the same thing: when we believe, God establishes a relationship with us that’s so close that we become one with him. He’s in us, and we’re in him.  

 

 

 

         

l

 

 

SKAPELSETID  
preparation, förberedelse länk

 

 

Creation time, Season of Creation is a challenge -, only Christians who can dare to follow Jesus and "ABSTAIN - "We Christians can follow Jesus in his DESERT contemplation. consume less, reduce production, limit, fast, abstain from other "gods" and the most important condition to cope with "abstaining" is to exchange collective identity for an identity built on a relationship with God. Skapelsetid, Seson of Creation är en utmaning -, det bara kristna som kan våga följa Jesus och ”AVSTÅ - ”Vi kristna kan följa Jesus i hans ÖKEN kontemplation. konsumera mindre, minska produktion, begränsa, fasta, avstå från andra "gudar" och det viktigaste förutsättning att klara av ”att avstå” är att bytta ut kollektiv identitet mot en identitet byggd på en relation till Gud.
Right now all parties adhere to a "growth ethos", no politicians dare to say, "abstain", "restrict yourself", "reduce"
"But it is precisely here that we see an opportunity for the Church and Christians to show courage. The courage required to deal with the "uncomfortable". The church is the voice of Jesus on earth, the rock in the surf that stands firm while the sand around it disappears. God's advocates on earth are here to respect and protect their creation. If not now, when will we take responsibility and say what the politicians dare not say.” 
Just nu alla partier håller sig till en ”tillväxt-etos”, inga politiker vågar att säga, ”avstå”, ”begränsa dig”, ”minska”
”Men det är just här ser vi en möjlighet för Kyrkan och Kristna att visa mod. Modet som krävs för att ta itu med det ”obekväma”. Kyrkan är Jesu röst på jorden, klippan i bränningen som står stadigt medan sanden runt omkring försvinner. Guds förespråkare på jorden är här för att respektera och skydda sin skapelse. Om inte nu, när ska vi ta ansvar och säga det politikerna inte vågar säga.” 
We have started collecting contributions on the theme of "abstaining", abstaining from consuming, abstaining from being full every day, abstaining from being important, (abstaining from increasing EGO, abstaining from acquiring "other gods".
the contributions are published on the site
www.ecolanum.com/mindre  
Vi har börjat samla bidrag på tema ”att avstå”, avstå från att konsumera, avstå från att vara mätt varje dag, avstå från att vara viktig, (avstå från att öka EGO, avstå från att skaffa oss ”andra gudar”.
bidragen publiceras på sajten
www.ecolanum.com/mindre  


 

 

 

 

our consumption

fasta
FASTA är att AVSTÅ
kristen/buddhistisk modell
Under 2020 and 2022 vi har "monitored" noggrant vår konsumtions och analyserat vår position i skapelsen och "gåvor som vi har fått från Gud och utvecklat en modell och riktlinjer för vårt liv.
Vi tar en  buddhistiskt approach, "vi försöker, går det inte försöker vi igen"


 

 

 

 

 

 

   
 
EduMondo,
Richard.Gronvius@edumondo.se
Social Media, contacs   
Web Sites www.ecolanum.com              www.edumondo.se
         
@ecolanum      @edu_mondo       
         
Ecolanum  Ecolanum på svenska   spirituality of life
Meta Sensum 


 

   
The Advisory Committee supports the Season of Creation Steering Committee through theological and liturgical expertise, as well as the project and programmatic experience of its partners, while enhancing the engagement through their constituencies. The Advisory Committee members are as follow:
 • Bishop Marc Andrus, Episcopal Diocese of California
 • Dr. Celia Deane-Drummond, Director, Laudato Si’ Research Institute, Campion Hall, University of Oxford, UK
 • Msgr. Bruno-Marie Duffé, Secretary, Vatican Dicastery for Promoting Integral Human Development
 • Josianne Gauthier, Secretary General, CIDSE
 • Rev. Norm Habel, Season of Creation Project, Adelaide
 • Bishop Nick Holtam, Bishop of Salisbury, Chair of Church of England Environment Working Group
 • Fr Heikki Huttunen, General Secretary, Conference of European Churches
 • Dr. Hefin Jones, Executive Committee, World Communion of Reformed Churches
 • Metropolitan of Zimbabwe Serafim Kykotis, Greek Orthodox Archbishopric of Zimbabwe and Angola
 • Bishop Mark Macdonald, National Indigenous Anglican Bishop, Anglican Church of Canada
 • Fr. Martin Michalíček, Secretary General, Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae
 • Ms. Necta Montes, General Secretary, World Student Christian Federation
 • Sr. Patricia Murray, Executive Secretary, International Union Superiors General
 • Dr. Alexandros K. Papaderos, Advisor of the Ecumenical Patriarchates of Constantinople
 • Dr. Paulo Ueti, Theological Advisor & Latin American Regional Director, Anglican Alliance
 • Dr. Ruth Valerio, Director Global Advocacy and Influencing, Tearfund

 

 

 
 

 

"In many countries, spiritual beliefs and religions are main drivers for cultural values, social inclusion, political engagement, and economic prosperity."

 

 

 

a possible venue
the clergy house  "prästgården" would be a perfect venue for the Season of Creation
Prästgården på Ven säljs med miljonförlust
Skåne ; P ; ;Häljarps församling ; ; ; Margareta Westman, ordförande i Häljarps kyrkofullmäktige. ;Erik Melkersson, Text ;Våningen & villan ; ;Prästgården S:t Ibb nära Kyrkbackens badplats.” ; ; mäklaren Mikael Öhlin ; ;Utropspriset innebär samtidigt att Häljarps församling i så fall säljer fastigheten med miljonförlust. 2017 köpte man prästgården av Landskrona församling. Då stod det 8 miljoner kronor på prislappen. ; ; stiftets tidigare biskop Christina Odenberg hedersgäst ;Annons ; ;Dåvarande kyrkoherden Annarella Hagenfeldt ;. ; ;Annarella Hagenfeldt ; ; ; ;Margareta Westman, ordförande i Häljarps kyrkofullmäktige. ; ; ; ;Häljarps kyrkofullmäktige ; ; Margareta Westman, numera ordförande kyrkofullmäktige. ; ;Hon var tidigare ordförande i kyrkorådet ; ; ; ; ; ;Ronny Ahrlingordförande i kyrkorådet ; ; ;Ronny Ahrling. ; ; ;Margareta Westman. ; ;prästgårdens framtid. ; ; ;sammanträde i kyrkofullmäktige. ; ;
Prä


stgården på Ven invigs efter miljonrenovering (2019) ;
Så mycket fick församlingen för prästgården på Ven (2017) ; ;
Konflikt i församling (2020) ; ; 


“I’d never get sucked into a community that swallows my individuality.”

 

v. 24.01